برای کامل شدن آموزش تصویری بازی پوکر و درک مطالبی که در زیر به عنوان مثال ارائه میشود حتما مطالب قبیلی سایت در مورد پوکر را مطالعه کنید.

آموزش تصویری بازی پوکر :

تعداد 6 نفر (بازیکنان حاضر در بازی)

SB = 10

BB = 20

نفر اول بعد از BB انصراف میدهد. (Fold)

نفر دوم 20 دلار میدهد. (Call)

نفر سوم 20 دلار می‌پردازد. (Call)

فرد چهارم که همان Dealer است انصراف میدهد. (Fold)

نفر SB چون در ابتدا 10 دلار پرداخته است، برای ادامه باید10 تای دیگر بدهد.

نفر BB در اینجا دارای دو انتخاب است.

می‌تواند یا Check کند که چون قبلاً 20 تا داده با اعلام موافقت خود با مقدار شرط، آن دست شرط را می‌بندد و وارد دور بعد می‌شویم.

یا میتواند Raise دهد که در این حالت تمام افراد باید در نوبت به اندازه باقیمانده پول جدید و 20 تایی که قبلاً دادند بپردازند.

تا بتوانند به بازی ادامه دهند. اگر کسی مایل به پرداخت مبلغ اضافه نیست Fold می‌کند.

و از آن دور بازی خارج می‌شود اما مبلغی که تا آن جای بازی گذاشته را از دست خواهد داد.

imaططزرges - آموزش تصویری بازی پوکر برای آموزش هرچه بهتر و حرفه ای این بازی
آموزش تصویری بازی پوکر

دور اول کارتهای مشترک: سه کارت با نام Flop

بعد از پایان دور اول شرط‌بندی، ۳ کارت رو می‌شود.

این سه کارت متعلق به همه بازیکنان است.

به این معنی که هر یک از آنان با اضافه کردن این سه کارت به دو کارت موجود در دست خود یک دست ۵ تایی می‌سازد.

بعد از نمایش Flop یک دور تازه شرط‌بندی، انجام می‌شود.

در این دور نفر اول برای اعلام شرط SB است که بر اساس گردش عقربه‌های ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

باز هم مانند قبل هر بازیکن می‌تواند Check کند، Raise کند یا در پاسخ به یک Raise جا رفته یا Fold کند.

بعد از بسته شدن این دور، دور جدید کارتهای مشترک شروع میشود که دور دوم بحساب می‌آید.

دور دوم کارتهای مشترک: یک کارت با نام Turn یا Fourth Street

بعد از پایان دور دوم شرط‌بندی، ۱ کارت رو می‌شود.

این کارت نیز مانند سه کارت قبلی متعلق به همه بازیکنان است.

بعد از نمایش Turn دور تازه شرط‌بندی، انجام می‌شود.

در این دور نفر اول برای اعلام شرط SB است که بر مبنای چرخش عقربه‌های ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

باز هم مانند قبل هر بازیکن می‌تواند Check کند، Raise کند یا در پاسخ به یک Raise میتواند Fold کند.

بعد از بسته شدن دور جدید کارت آخر اشتراکی رو می‌شود.

دور سوم کارتهای مشترک: یک کارت با نام River یا Fifth Street

بعد از پایان دور سوم شرط‌بندی، ۱ کارت که کارت آخر است رو می‌شود.

این کارت نیز همچون چهار کارت قبلی متعلق به همه بازیکنان است.

بعد از نمایش River یک دور تازه شرط‌بندی، انجام می‌شود.

در این دور نفر اول برای اعلام شرط SB است که بر اساس گردش عقربه‌های ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

باز هم مانند قبل هر بازیکن می‌تواند Check کند، Raise کند یا در پاسخ به یک Raise میتواند Fold کند.

در هر دور بازی اگر افزایش شرط به وسیله ی یک بازیکن باعث یا Fold بقیه شود، نفر باقی‌مانده برنده پولهایی است که تا آن جا جمع شده‌است.

پس از رو شده کارت آخر یا River و بسته شدن شرط، Show Down یا دیدن دستها اتفاق می‌افتد.

به این معنی که آخرین نفر که قبل از کارت آخر شرط را افزایش داده.

و در اگر افزایش نباشد، SB یا نفر اول بعد از وی که در بازی حضور داردبرگ هایش را رو می‌کند .

و به ترتیب بقیه نیز همین کار را می‌کنند و بهترین دست پولهای موجود را می‌برد.

اگر دو یا چند نفر دستهای مشابه داشته باشند، Split یا تقسیم پول انجام می‌شود.

افزایش شرط توسط شما به قدرت دست شما در هر لحظه یا بررسی شما از ضعف حریفتان تا آن لحظه بستگی دارد.

مثال 2 (No-Limit Holdem) – تعداد افراد ۶ نفر

SB: ده دلار

BB: بیست دلار

نفر اول بعد از BB (احمد) با دست ۳♠ 2♦ جا می‌رود. (Fold)

نفر دوم (محسن) با دست Q♥ J♥ بیست دلار می‌پردازد. (Call)

نفر سوم (جعفر) با دست A♠ A♦ با شصت دلار افزایش شرط را به هشتاد دلار می‌رساند. (Raise)

نفر چهارم (ملیکا) که همان نفر صاحب دیسک Dealer است با دست 5♠ 4♥ جا می‌رود (Fold)

نفر SB (رزیتا) چون قبلاً 10 دلار پرداخته است، برای ادامه باید 70 دلار دیگر بپردازد. وی با دست K♠ Q♠ هفتاد دلار دیگر می‌پردازد.

نفر BB (سعید) با دست J♠ 4♥ جا می‌رود.

نفر اول بعد از BB که قبلاً جا رفته‌است.

نفر دوم بعد از BB که قبلاً با دست Q♥ J♥ بیست دلار پرداخته‌است شصت دلار دیگر می‌پردازد و دور شرط بندی بسته می‌شود.

پول موجود در Pot: دویست و 60 دلار

ادامه بازی و پخش کارت :

Flop:

A♣ 9♠ 7♠

نوبت محسن است. وی با ترکیب A♣ 9♠ 7♠ Q♥ J♥ دست قدرتمندی نساخته‌است؛ بنابراین چک می‌کند.

جعفر با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 9♠ 7♠ دستی بسیار قدرتمند تا این لحظه دارد. سه آس. وی 100 دلار شرط می‌بندد.

رزیتا با ترکیب A♣ 9♠ 7♠ K♠ Q♠ دستی قدرتمندی ندارد.

ولی اگر یک پیک دیگر روی زمین ظاهر شود دستی بسیار قدرتمند خواهد ساخت.

وی تصمیم می‌گیرد 100 دلار برای دیدن کارت بعدی بپردازد.

مجدداً بازی به محسن می‌رسد. او دست خوبی ندارد و جا می‌رود.

پول موجود در Pot: چهارصد و 60 دلار

Turn:

10♠

Board:

A♣ 9♠ 7♠ 10♠ .

جعفر با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 9♠ 10♠ با دیدن پیک سوم تا حدودی نگران است.

که رزیتا با داشتن دو پیک در دستش به فلاش رسیده باشد.

با اینحال وی 200 دلار شرط می‌بندد.

رزیتا با ترکیب 9♠ 7♠ K♠ Q ♠10♠ دست بسیار قدرتمندی دارد. وی 200 دلار را Call می‌کند.

پول موجود در Pot: هشتصد و 60 دلار

River:

7♥

Board نهایی بازی و اعلام برنده :

Board:

A♣ 9♠ 7♠ 10♠ 7♥

جعفر با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 7♥ 7♠ تقریباً شکست ناپذیر است.

رزیتا تنها باید 7♦ 7♣ داشته باشد تا با کاره هفت جعفر را ببرد که احتمالی بسیار بعید است.

جعفر تمام موجودی اش را 1000 دلار دیگر باشد به میان می‌گذارد.

رزیتا همچنان بهترین ترکیب ممکنش همان 9♠ 7♠ K♠ Q ♠10♠ است.

دیدن یک Pair در کارتهای مشترک او را نگران کرده که نکند جعفر به فول هاوس رسیده باشد.

با این حال اوموجودی باقی‌مانده اش را که 1200 دلار دیگر است را به میان می‌گذارد.

البته از موجودی وی تنها 1000 دلار دیگر به میان می‌رود (برابر با آخرین موجودی جعفر) و 200 دلار برای خودش می‌ماند.

جعفر با ترکیب A♠ A ♦ A♣ 7♥ 7♠ (Aces full of Sevens) رزیتا را که دارای ترکیب 9♠ 7♠ K♠ Q ♠10♠ است (Flush King high) شکست می‌دهد.

بازی در سایت های معتر پیشنهاد ما برای شما.

imageطططs - آموزش تصویری بازی پوکر برای آموزش هرچه بهتر و حرفه ای این بازی
آموزش تصویری بازی پوکر
شششindex - آموزش تصویری بازی پوکر برای آموزش هرچه بهتر و حرفه ای این بازی
آموزش تصویری بازی پوکر