پوکر یک بازی کارتی مبتنی بر شانس،هوش و بلف میباشد و در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد.

در سراسر دنیا این بازی در کازینو ها انجام میشود.اما در ایران چند سالی است که به شکل آنلاین طرفداران زیادی پیدا کرد.

انواع بازی پوکر (بازی های دارای کارت مشترک) :

 • بازی «Texas holdem» (تکزاس هولدم)
 • بازی “Omaha” (اوماها)
 • Five Card Draw (پوکر پنج کارتی – نوع رایج در کشور ایران)

انواع بازی پوکر (هرکس تنها با کارت های خود بازی میکند) :

 • بازی “Razz” یا (رَز)
 • بازی «7 Card Stud» یا (۷ دسته کارت)
 • پوکر چینی
 • و تعداد زیادی از این بازی که معروف نیستند.

قوانین و رتبه بندی کارت های بازیکنان در هر دست :

در بازی پوکر از میان 2 برگی که در دست بازیکن و 5 برگ زمین ،بهترین ترکیب 5 تایی برنده است.

در شکل زیر شما ترتیب بهترین دست را مشاهده میکنید.

Poker hands - تاریخچه،قوانین و انواع بازی پوکر
ترتیب دست برنده در بازی پوکر

ترتیب دست برنده در بازی پوکر :

 • تاپ استریت فلاش (royal flush): این ترکیب بالاترین دست در رده‌بندی است. 5کارت از آس تا ۱۰ با یک خال
 • استریت فلاش (straight flush): پنج کارت پشت سر هم با یک خال
 • کاره («Four of a kind» or “Quad”): چهار عدد از یک ورق
 • فول (full house): سه تا از یک عدد و دو تا از عدد دیگر
 • رنگ (flush): پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم
 • ردیف (straight): پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف
 • سه (three of a kind): سه عدد از یک ورق
 • دو پر (two pair): دو جفت از دو ورق
 • جفت (پر) (one pair): یک جفت از یک ورق
 • بش (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی

چگونگی پخش کارت ها در هر دست :

در ابازی Holdem, Omaha و Five Card Draw یک دست در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بین افراد بازی میشود.

پخش کارت از نفر بعد از پخش کننده شروع می‌شود و به هر فرد یک کارت داده می‌شود.

در نهایت این کار یک بار دیگر (در Holdem) یا سه مرتبه دیگر (در Omaha) صورت میگیرد.

در Holdem هر فرد ۲ کارت و در Omaha هر فرد ۴ کارت میگیرد.

imagcccces - تاریخچه،قوانین و انواع بازی پوکر
بازی پوکر
imaddddges - تاریخچه،قوانین و انواع بازی پوکر
عکس میز بازی

سایت های آنلاین برای این بازی :

در ایران به خاطر علاقه ای که چند سالی به این بازی پیدا شده،سایت های زیادی فعالیت میکنند.

توصیه ما به شما بازی کردن در سایت های معتر برای اطمینان خاطر است.

برای آموزش های حرفه ای به مطالب دیگر در سایت یک شرط مراجعه کنید.