ندایاسی یکی دیگر از شاخ های مجازی میباشد. که دارای سایت شرطبندی نیز میباشد. امروز قرار است باهم درباره خبر بازگشت ندایاسی بحث کنیم. و میخواهیم بدونیم که آیا این خبر واقعی است یا خبر. برای اطلاعات بیشتر درباره بازگشت این فرد به ایران این مطلب را تا آخر بخوانید.

درباره این فرد

بت Yalmasbet ورود به سایت شرط بندی ندا یاسی - آیا ندایاسی به ایران بازگشته است یا خیر + بیوگرافی ندایاسی
ندایاسی

این فرد در سال 1394 به کاناد مهاجرت کرده است. و گفته شده او از دست خانواده اش فرار کرده است.تازگی ها اخباری از پیج این فرد به دست ما رسیده است. گفته شده که این فرد به ایران رفته است و پیش خانواده خود برگشته است. او به تازگی ها سایت شرط بندی خودش یعنی یلماس بت را راه اندازی کرده. گفته شده این فرد زمانی با تتلو مدیریت سایت تتل بت در رابطه بوده و تا پای ازدواج این رابطه پیش رفته بوده.

آیا خبر بازگشت این فرد به ایران حقیقت دارد؟

neda zasi 10 - آیا ندایاسی به ایران بازگشته است یا خیر + بیوگرافی ندایاسی
ندایاسی

طبق اخرین تحقیقاتی که شرکت یک شرط انجام داده است به دست اوردیم که این فرد به ایران برنگشته است. او یک پست در پیج خود گذاشته و در آن درخواست کمک کرده. که در آخرین لایوی که این فرد داشت در ترکیه بوده و گفته که به ایران بر نگشته و نخواهد گشت.

آیا خبر دستگیری این فرد حقیقت دارد

2033690945 bartarinb site 650x480 - آیا ندایاسی به ایران بازگشته است یا خیر + بیوگرافی ندایاسی
ندایاسی

اگر دقت کرده باشیداین فرد در یکی از استوری هایش یک پست را استوری کرده بود و در آن پست نوشته بود ندایاسی مدیریت سایت شرط بندی یلماس بت در فرودگاه امام خمینی دستگیر شده. و خود ندایاسی این خبر را کذب کرده. پس نتیجه میگیرم خبر دستگیری این فرد کذب میباشد.

بیوگرافی ندایاسی

393677600 pomabet com - آیا ندایاسی به ایران بازگشته است یا خیر + بیوگرافی ندایاسی
ندایاسی

نام اصلی : مریم ابراهیم قندیل تاریخ تولد : 21/11/1368 مکان تولد : افغانستان . این فرد اول با بخش کردن کلیپ های زشت و عکس های لختی توانست معروف شود. به گفته او پدر این فرد مادرش را به دلیل رابطه نامشروط با یک ایرانی به قتل رسانده است و به همین دلیل با ایرانیا نیز بد میباشد. این فرد بیماری روحی روانی دارد و برای همین درحال خالی کردن عقده های بچه گی اش نیز میباشد.